پاورپوینت ارزيابي عملكرد

پاورپوینت ارزيابي عملكرد

پاورپوینت ارزيابي عملكرد

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت ارزيابي عملكرد

فرمت فایل: پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها : 57 اسلاید

فهرست مطالب:

تعريف ، مفهوم و ارتباط واژه هاي نظارت ، سنجش ، عملكرد ، ارزيابي عملكرد و مديريت عملكرد

پيشينه و تاريخچه ارزيابي عملكرد

رويكردهاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد

فرايند و گام هاي ارزيابي عملكرد

بخشی از اسلایدها :

ماده 81: دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد ، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان ، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحد هاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم نتايج را به سازمان گزارش نمايند

ماده 82: سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در در ابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد ، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ازائه نمايد.

ماده 83: سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخص هاي بين المللي و گزارش هاي دريافتي از دستگاههاي ذيربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي ، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.

نظارت چيست؟

سنجش و اصلاح عملكرد يك سازمان براي به دست آوردن اين اطمينان كه اهداف سازمان و طرح هاي اجرايي آن با كاميابي به انجام رسيده است.

سنجش چيست؟

سنجش عملكرد ابزاري براي كمي كردن كارايي و اثر بخشي فعاليت هاست و تلاشي روشمند است براي دانستن اين كه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوي نيازهاي مردم بوده و توانايي سازمان در برآوردن آنها تا چه اندازه است.

عملكرد چيست؟

عملكرد يك ساختار چند بعدي است كه ارزيابي آن بسته به انواع عوامل متفاوت است

حاصل ضرب دو عامل انگيزه و توانايي است.

چيزي است كه فرد يا سازمان به جا مي گذارد و غير از هدف است.

ارزيابي عملكرد

فرآيندي است كه در طي آن با ايجاد شاخص هايي ميزان دستيابي سيستم را به خروجي هاي مورد انتظار مي سنجد و فرآيند تصميم گيري را پشتيباني مي كند.


خرید آنلاین